Eenheid in verscheidenheid

De kracht van training zit voor mij in verbinding maken. Tussen mensen met allemaal hun unieke kwaliteiten en die bovendien in beweging willen komen. Door de verscheidenheid is er veel van elkaar te leren. Door de eenheid is er veel met elkaar te leren.
Als trainer zie ik het als mijn taak om van en met elkaar leren tot stand te brengen. Ik maak hierbij altijd gebruik van: actieve werkvormen, lichaamsgericht werk, reflectieve stilte en praktische oefeningen.

“Grietje heeft voor het tweede jaar op rij workshops verzorgd, in het kader van de verdere didactische professionalisering van onze docenten. Zij doet dit op een zeer professionele en aimabele manier, met respect voor alle aanwezigen. Onze (kritische) docenten zijn bijzonder enthousiast over Grietje en wij als Academie voor Vastgoed zien een duidelijke verbetering van de didactische kwaliteiten van onze docenten, die veelal vanuit hun vakinhoudelijke kennis (bijvoorbeeld juristen en architecten) docent zijn geworden.”
April 2015, Yvonne Kruijt, Opleidingsadviseur bij NVM Academie voor Vastgoed

De trainingen die ik verzorg richten zich op:

Samenwerking en groepsdynamiek

Zodra we met anderen samenwerken gebeurt er iets met onze eigen talenten en kwaliteiten. Ze staan niet meer los maar moeten optimaal benut worden binnen een context. De kunst van een goede samenwerking is het maximale uit de diversiteit van talenten halen. Ik verzorg teambegeleiding en training om tot een goede samenwerking te komen. Daarbij focus ik zowel op individuele talenten als de dynamiek binnen de groep.

Keuzes maken

Bewust, voluit kiezen is een kunst. Veel van de keuzes die we maken zijn onbewust, vanuit angst of we kiezen door niet te kiezen. Daardoor kunnen we het gevoel hebben alsof bepaalde situaties ons overkomen of hebben we spijt. Om de kunst van het voluit kiezen onder de knie te krijgen is jezelf kennen, (zelf)vertrouwen en inspiratie nodig. Deze drie aspecten zijn de basis waarmee ik werk tijdens de training.

Authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling

Waar sta jij voor? Wat maakt jou uniek? Welke talenten heb je en hoe zet je ze optimaal in? De antwoorden op deze vragen helpen ons om met plezier en bezieling te werken en te leven. Ik verzorg trainingstrajecten waarbij je op zoek gaat naar eigen antwoorden op deze vragen.

Feedback geven en ontvangen

Top-tip-top, 3 G’s, 7 gouden feedbackregels: er zijn vele regels en ezelsbruggetjes om feedback geven en ontvangen makkelijker te maken. Toch blijkt het in de praktijk heel moeilijk feedback te gaan geven. Er is meer voor nodig dan regels en tips. Vaak heeft het wel of geen feedback geven te maken met het gevoel van veiligheid en persoonlijke overtuigingen. Juiste die twee onderwerpen staan centraal binnen de trainingen die ik verzorg.

Werkwijze

De trainingen die ik binnen organisaties en teams geef maak ik altijd op maat. Ik doe dat op de volgende manier:

  • Kennismakingsgesprek en analyse opleidingsvraag
  • Opleidingsontwerp/ Plan van aanpak
  • Training
  • Evaluatie

Benieuwd of ik je verder kan helpen met je opleidingsvraag? Neem dan contact met me op!